Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta
Nazywam się Piotr Kosztyła.
Od wielu lat działam na rzecz
mieszkańców Żor jako radny.
Dziękuję za dotychczasowe zaufanie.